възвание

същ. - призив, обръщение, зов, апел, прокламация, позив
същ. - манифест, приглашение, покана
същ. - повик, повикване

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Sophronius von Wraza — Autoportrait von Sophronius von Wraza Sophronius von Wraza (gebräuchliche Transkription: Sofronij Wratschanski, oder Vratchanski; Bulgarisch Софроний Врачански, Geburtsname: Stojko Wladislawow (bulgarisch Стойко Владиславов); * 1739 in Kotel,… …   Deutsch Wikipedia

  • апел — същ. молба, подкана, обръщение, позив, възвание, повик, зов, приглашение, манифест същ. обжалване същ. вик, призив, лозунг същ. просба, жалба, тъжба, петиция същ. повикване …   Български синонимен речник

  • зов — същ. вик, възглас, повик, позив, призив, покана, апел, приглашение, възвание същ. повикване същ. призоваване, обръщение …   Български синонимен речник

  • манифест — същ. прокламация, обява, възвание, обръщение …   Български синонимен речник

  • обръщение — същ. апел, позив, възвание, призив същ. оборот, стокооборот, джиро същ. призоваване, зов, повик същ. ход, работа, действие, въртене …   Български синонимен речник

  • повик — същ. вик, позив, зов, призив, апел същ. негодувание, протест същ. лозунг същ. повикване, възвание същ. призоваване, обръщение …   Български синонимен речник

  • повикване — същ. повик, зов, призив, апел, възвание …   Български синонимен речник

  • позив — същ. апел, призив, обръщение, възвание, повик, прокламация, зов, приглашение, покана същ. брошура, листовка, диплянка …   Български синонимен речник

  • призив — същ. позив, обръщение, апел, зов, възвание, повик, лозунг същ. вик същ. опит, начинание, усилие същ. повикване същ. призоваване …   Български синонимен речник

  • прокламация — същ. възвание, манифест, позив, обръщение, заявление, декларация, апел, разгласа, разгласяване, оповестяване, обнародване същ. официално обявяване, прокламиране, провъзгласяване …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.